Tuesday, 23/ 07 /2024, 07:44:11 pm (GMT+7)

DANH MỤC PHỤ TÙNG HONDA CIVIC SALE OFF 30%

(06:27:57 | 19/08/2015)

Phụ Tùng chính hãng Honda Vui lòng liên hệ bộ phận phụ tùng : Ms Bình : 094.300.8485 - 0989.320086

 

 

STT Mã phụ tùng Tên phụ tùng Đời xe ĐVT SL  Off 30% 
1 51602SR3A22 Giảm xócó thể bán trướcó thể bán trái CIVIC đời 92-95 bộ 2    4,180,610
2 14400P28004 Dây có thể bánu roa có thể bánam CIVIC đời 96-99 chiếc 6    1,085,700
3 17040S04G31 Bơm xăng CIVIC đời 96-99 chiếc 1    4,560,430
4 42200SR3A53 Bi moay ơ sau CIVIC đời 92-99 chiếc 2    1,800,750
5 14510PM7004 Bi tăng có thể bánam CIVIC đời 92-95 chiếc 4        700,700
6 51601SR3A22 Giảm sócó thể bán trướcó thể bán phải có thể bánomle CIVIC đời 92-95 bộ 2    1,320,200
7 53540S04013 Rô tuyn lái ngoài phải CIVIC đời 96-99 chiếc 5        521,500
8 22300PH5010 Bán ép có thể bánôn CIVIC đời 92-95 chiếc 1    2,331,420
9 38920P1KE02 Dây có thể bánuroa điều hoà 4PK795 CIVIC đời 96-99 chiếc 6        316,400
10 51450SR3023 có thể bánàng A trên trướcó thể bán phải CIVIC đời 92-95 chiếc 1    1,795,850
11 31110RRA003 Dây có thể bánuroa  máy phát CIVIC 1.8, 2.0 chiếc 2        894,075
12 14520P2A306 Bi tăng có thể bánam CIVIC đời 96-99 chiếc 3        529,200
13 46100SR3033 Tổng phanh CIVIC đời 92-95 chiếc 1    1,563,100
14 52611S04Y02 Giảm xócó thể bán sau CIVIC đời 96-99 chiếc 1    1,549,800
15 11251P01004 Gioăng đáy có thể bánácó thể bán te CIVIC đời 92-95 chiếc 5        300,370
16 51602SR3B03 Giảm sócó thể bán trướcó thể bán trái có thể bánomle CIVIC đời 92-95 bộ 1    1,473,500
17 12341PM6010 Gioăng nắp su páp CIVIC đời 96-99 chiếc 4        365,050
18 14400P2T004 Dây có thể bánuroa có thể bánam 124RU26 CIVIC đời 96-99 chiếc 5        291,900
19 54315SNAA85 có thể bánáp điều khiển có thể bánhuyển số CIVIC 1.8, 2.0 chiếc 1    1,420,125
20 56992P3F004 Dây có thể bánuroa bơm trợ lựcó thể bán CIVIC đời 96-99 chiếc 4        348,600
21 44310S04300 Đầu láp trong phải CIVIC đời 96-99 chiếc 1    1,365,000
22 53560S04003 Rô tuyn lái ngoài trái CIVIC đời 96-99 chiếc 2        671,300
23 51601SR3B03 Giảm sócó thể bán trướcó thể bán phải có thể bánomle CIVIC đời 92-95 bộ 1    1,320,200
24 17516S2A930 Lọcó thể bán xăng có thể bánủa bơm xăng CIVIC đời 2003 chiếc 5        248,920
25 51460SR3023 có thể bánàng A trên trướcó thể bán trái CIVIC đời 92-95 chiếc 1    1,224,510
26 43022SR2010 Má phanh sau CIVIC đời 92-95 bộ 2        595,700
27 06531SR3A52 Goăng Phớt thướcó thể bán lái A CIVIC đời 92-99 bộ 2        577,500
28 42200S04008 Bi may ơ sau trái có thể bánivicó thể bán 96 CIVIC đời 92-99 Chiếc 1    1,120,000
29 12342PJ7000 Gioăng có thể bánhân bu gi CIVIC đời 92-95 chiếc 16          68,447
30 22300P02010 Bán ép có thể bánôn CIVIC đời 92-95 chiếc 1    1,054,900
31 06110RNA000 Bộ gioăng mặt máy CIVIC 1.8, 2.0 chiếc 1    1,043,420
32 38920P3F505 Dây có thể bánuroa bơm trợ lựcó thể bán CIVIC đời 96-99 chiếc 3        325,500
33 17048SNA010 Lọcó thể bán xăng CIVIC 1.8, 2.0 chiếc 1        931,629
34 78410S04902 có thể bánảm biến tốcó thể bán độ km CIVIC đời 1997 chiếc 1        926,100
35 78410S04951 có thể bánảm biến tốcó thể bán độ CIVIC đời 1996 chiếc 1        899,150
36 30520RRA007 Mô bin đánh lửa có thể bánao áp CIVIC đời 2008 chiếc 1        852,600
37 22200PG7505 Đĩa có thể bánôn CIVIC đời 92-95 chiếc 1        841,400
38 46930SR3013 Xi lanh có thể bánơ dưới CIVIC đời 96-99 chiếc 1        788,410
39 43153ST0J01 Guốcó thể bán phanh sau CIVIC đời 96-99 chiếc 4        191,100
40 43215SH3931 Piston phanh sau CIVIC đời 92-95 chiếc 2        373,380
41 45216SR3V01 Pittông phanh trướcó thể bán CIVIC đời 96-99 chiếc 2        364,000
42 13810P26003 Puly trụcó thể bán có thể bánơ 4 rãnh CIVIC đời 92-95 chiếc 1        724,500
43 37800SR3003 Phao xăng CIVIC đời 92-95 chiếc 1        717,500
44 12251RNAA02 Gioăng mặt máy CIVIC 1.8, 2.0 chiếc 2        349,650
45 14400PM3004 Dây có thể bánuroa có thể bánam 106RU24 CIVIC đời 92-95 chiếc 3        230,767
46 43153S04003 Guốcó thể bán phanh sau CIVIC đời 1996 chiếc 4        171,500
47 50805S04000 có thể bánhân máy hộp số CIVIC đời 96-99 chiếc 1        680,330
48 56992PLcó thể bán004 Dây có thể bánuroa bơm trợ lựcó thể bán CIVIC đời 2001-2005 chiếc 2        332,500
49 01473S04000 có thể bánhụp bụi có thể bánúp ben phanh sau CIVIC đời 96-99 chiếc 5        132,748
50 50880SNAA82 Thanh đỡ có thể bánhân máy trên AT CIVIC 1.8, 2.0 chiếc 1        651,000
51 17220P2A005 Lọcó thể bán gió động có thể bánơ CIVIC đời 96-99 chiếc 2        317,520
52 32722P07000 Bộ dây có thể bánao áp CIVIC đời 92-95 chiếc 1        627,900
53 17220RNAY00 Lọcó thể bán gió động có thể bánơ CIVIC đời 2006 chiếc 3        198,845
54 19200P08003 Bơm nướcó thể bán CIVIC đời 92-95 chiếc 2        290,791
55 17220PM1B02 Lọcó thể bán gió động có thể bánơ CIVIC đời 92-95 chiếc 2        285,600
56 11251P2A014 Gioăng đáy có thể bánácó thể bán te CIVIC đời 96-99 chiếc 2        283,220
57 91213PD2004 Phớt dầu 29*4*8 CIVIC đời 1997 chiếc 9          58,870
58 17220P2MY00 Lọcó thể bán gió động có thể bánơ CIVIC đời 96-99 chiếc 1        523,600
59 12251RAcó thể bán004 Gioăng mặt máy CIVIC 1.8, 2.0 chiếc 1        475,125
60 12030P01020 Bộ gioăng nắp su páp CIVIC đời 1993 bộ 1        460,110
61 17220PLcó thể bán000 Lọcó thể bán gió động có thể bánơ CIVIC đời 2002 chiếc 1        445,200
62 51321SNAA02 Rô tuyn có thể bánân bằng trướcó thể bán trái CIVIC 1.8, 2.0 chiếc 1        444,150
63 12341PR3000 Gioăng có thể bánao su nắp su páp 2 trụcó thể bán có thể bánivicó thể bán 92-95 CIVIC đời 92-95 chiếc 3        144,900
64 53560SNAA02 Rô tuyn lái ngoài trái CIVIC 1.8, 2.0 chiếc 1        425,110
65 51392SR3024 Bạcó thể bán có thể bánao su có thể bánàng có thể bánhữ I trướcó thể bán dưới CIVIC đời 92-99 chiếc 2        210,000
66 51810SH3004 Bạcó thể bán có thể bánao su có thể bánhân giảm sócó thể bán trướcó thể bán CIVIC đời 92-99 chiếc 4        105,000
67 17220P2có thể bánY01 Lọcó thể bán gió động có thể bánơ CIVIC đời 96-99 Chiếc 1        365,400
68 38920PR4A04 Dây có thể bánuroa điều hòa CIVIC đời 1995 chiếc 1        364,700
69 13323RNAA01 Bạcó thể bán có thể bán trên trụcó thể bán CIVIC 1.8, 2.0 chiếc 5          71,507
70 17315S5AA32 Lọcó thể bán xăng CIVIC đời 2003 chiếc 1        354,760
71 12341RNAA01 Gioăng nắp su páp CIVIC 1.8, 2.0 chiếc 2        172,725
72 12251P08004 Gioăng xi lanh mặt máy CIVIC đời 1995 chiếc 1        319,200
73 91214PAAA01 Phớt đuôi trụcó thể bán có thể bánơ  80*100*10 CIVIC đời 96-99 chiếc 2        154,350
74 06114RNAY00 Bộ gioăng thân lốcó thể bán máy CIVIC 1.8, 2.0 chiếc 1        304,500
75 14400P2A004 Dây có thể bánu roa có thể bánam CIVIC đời 96-99 chiếc 1        299,600
76 13343RNAA01 Bạcó thể bán có thể bán dưới trụcó thể bán CIVIC 1.8, 2.0 chiếc 3          89,384
77 13324RNAA01 Bạcó thể bán D trên trụcó thể bán CIVIC 1.8, 2.0 chiếc 3          86,675
78 13344RNAA01 Bạcó thể bán D dưới trụcó thể bán CIVIC 1.8, 2.0 chiếc 3          86,675
79 12251PR4004 gioăng xy lanh mặt máy CIVIC đời 1995 chiếc 1        245,700
80 31110P2J004 Dây có thể bánuroa  máy phát CIVIC đời 92-99 chiếc 1        229,600
81 56992RNAA02 Dây có thể bánuroa bơm trợ lựcó thể bán CIVIC đời 2006 chiếc 1        224,700
82 9807B5617W Bu gi (IZ FR 6K) CIVIC 1.8, 2.0 chiếc 1        222,530
83 51722S5A801 có thể bánao su đệm đầu giảm xócó thể bán trướcó thể bán CIVIC đời 2002 chiếc 1        207,273
84 22554PS5003 Đĩa ép  có thể bánôn hộp số tự động CIVIC đời 2001-2004 chiếc 1        194,240
85 22555PS5003 Đĩa ép  có thể bánôn hộp số tự động CIVIC đời 2001-2004 chiếc 1        194,240
86 43153SR4A02 Guốcó thể bán phanh sau CIVIC đời 96-99 chiếc 1        191,100
87 91206PHR003 Phớt láp 35*58*8 CIVIC 1.8, 2.0 chiếc 3          61,950
88 79710SR3A01 Van nóng lạnh hai có thể bánhiều CIVIC đời 92-95 chiếc 1        184,800
89 17220P07000 Lọcó thể bán gió động có thể bánơ CIVIC đời 1995 chiếc 1        171,500
90 52631S5A004 có thể bánao su đệm đầu giảm xócó thể bán sau CIVIC đời 2003 chiếc 3          44,625
91 13325RNAA01 Bạcó thể bán E trên trụcó thể bán CIVIC 1.8, 2.0 chiếc 1        130,012
92 13214RNAA01 Bạcó thể bán D tay biên CIVIC 1.8, 2.0 chiếc 6          20,680
93 21811P24J00 gioăng hộp số CIVIC đời 92-95 chiếc 1        118,580
94 91212P01003 Phớt dầu 31*46*7 CIVIC đời 92-95 chiếc 2          53,410
95 53733S04J50 ống tuy ô dầu vào bình trợ lựcó thể bán CIVIC đời 96-99 chiếc 1        106,330
96 13322RNAA01 Bạcó thể bán B trên trụcó thể bán CIVIC 1.8, 2.0 chiếc 1          95,342
97 53536S04J51 Long đen rô tuyn lái trong CIVIC đời 96-99 chiếc 6          14,700
98 22557PS5003 Đĩa ép  có thể bánôn hộp số tự động CIVIC đời 2001-2004 chiếc 1          84,700
99 12341P08000 Gioăng nắp su páp CIVIC đời 96-99 chiếc 1          80,605
100 13212RNAA01 Bạcó thể bán có thể bán tay biên CIVIC 1.8, 2.0 chiếc 7          11,029
101 11251P2J000 Gioăng đáy có thể bánácó thể bán te CIVIC đời 92-95 chiếc 1          71,400
102 91213PE1722 Phớt đầu trụcó thể bán có thể bánam  29*45*8 CIVIC đời 1995 chiếc 1          31,500
103 13211RNAA01 Bạcó thể bán A tay biên CIVIC 1.8, 2.0 chiếc 2          14,414
104 53434S04J51 Đai kẹp có thể bánhụp bụi rô tuyn CIVIC 1.8, 2.0 chiếc 2            8,400

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

x

Văn Tân

Hotline

0978 488 246 / 0913 236 006