Tuesday, 07/ 12 /2021, 05:27:46 am (GMT+7)

  Đội ngũ cán bộ Auto Văn Tân

  STT Hình ảnh Thông tin nhân viên Địa chỉ Số điện thoại
  1 Ông Đông Quang Trung

  Ông Đông Quang Trung

  Phó Giám Đốc Công ty Kiêm Giám Đốc Điều Hành Xưởng Dịch Vụ Mercedes Benz Văn Tân II

  Xem thêm
  091 323 6006
  2 Ông Nguyễn Hoàng Long

  Ông Nguyễn Hoàng Long

  Quản Đốc Xưởng Kinh nghiệm trên 20 năm về ngành xe oto và kỹ thuật cào về hãng Honda- Nissan- Mercedes Benz

  Xem thêm
  097 2288858
  3 Lê Huy Hưng

  Lê Huy Hưng

  Trưởng phòng hành chính và nhân sự

  Xem thêm
  0983 532 665
  4 Lê Như Bình

  Lê Như Bình

  Trưởng BP Tư Vấn Dịch Vụ

  Xem thêm
  0943 00 8485
  5 Vũ Đình Nam

  Vũ Đình Nam

  Tư Vấn Dịch Vụ

  Xem thêm
  094 300 9449
  6 Nguyễn Văn Phụng

  Nguyễn Văn Phụng

  Tổ Trưởng Tổ Máy Mercedes Benz

  Xem thêm
x

Văn Tân

Hotline

0913 236 006